O mnie

Joanna Kołakowska – geriatra i specjalista chorób wewnętrznych.

 

Jestem lekarzem, który blisko dwadzieścia pięć lat pracy poświęcił opiece nad starszymi osobami.  Ukończyłam Akademię Medyczną w Bydgoszczy. Na początku pracy zawodowej związana byłam z Kliniką Alergologii i Chorób Wewnętrznych w Bydgoszczy. Swoje doświadczenie i wiedzę w wielu dziedzinach interny takich jak alergologia, kardiologia, gastroenterologia zdobywałam pod okiem starszych kolegów. W 2001 roku uzyskałam z wyróżnieniem  specjalizację drugiego stopnia z chorób wewnętrznych.

Zainteresowania złożonymi problemami osób starszych rozwijam w powstałej w 2002 roku Klinice Geriatrii w Bydgoszczy – jedynej w makroregionie i trzeciej w Polsce, w której pracuję od jej powstania na stanowisku starszego asystenta. 

W 2008 roku uzyskałam specjalizację z geriatrii.

W mojej pasji – leczeniu osób starszych – największym wyzwaniem jest dla mnie pacjent z wieloma chorobami, typowymi dla wieku podeszłego, niesprawny.