Archiwum miesięczne Kwiecień 2015

Czym jest geriatria?

Geriatria jest dziedziną medycyny wywodzącą się z interny z rozszerzeniem wiedzy o elementy psychiatrii i neurologii. Zajmuje się zdrowiem osób powyżej 60 roku życia. 

Pacjent geriatryczny to ten z wieloma chorobami (np. cukrzyca, nadciśnienie, osteoporoza, choroby serca) i problemami typowymi dla wieku podeszłego. W starości często dochodzi do niesprawności. W tym wieku występują choroby, które lekarze zaliczają do wielkich problemów geriatrycznych. Należą do nich: otępienie, depresja, majaczenie, upadki, zaburzenia chodu i równowagi, zespoły poupadkowe, nietrzymanie moczu, odleżyny.

Starzejący się organizm, cierpiący na kilka chorób wymaga specyficznego- geriatrycznego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Często objawy i chorowanie przebiega odmiennie niż u młodszych dorosłych. Wielochorobowość wymaga ustalenia odpowiedniego planu leczenia, który pozwoli optymalnie dobrać leki.

Z drugiej strony obserwujemy ludzi, którzy starzeją się pomyślnie tzn. mają pełną sprawność dostosowaną do wieku i wysoką jakość życia. Dzięki odpowiedniej profilaktyce geriatrycznej wielu dorosłych w zaawansowanym wieku może osiągnąć pomyślną starość.

Więcej