Kategoria Baza wiedzy

Otępienie – zaburzenia zachowania

Objawy otępienia można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

  1. Zaburzenia funkcji poznawczych (np. zaburzenia pamięci, planowania, myślenia abstrakcyjnego)
  2. Zaburzenia zachowania. 

Wśród zaburz...

Więcej

Majaczenie

Jest bardzo częstym problemem osób w starszym wieku.

Objawia się:

  1. Nagłym początkiem (w ciągu godzin, dni), zmiennym nasileniem objawów
  2. Zaburzeniami przytomności
  3. Upośledzeniem funkcji poznawcz...
Więcej

Wielochorobowość – leczenie.

Leczenie osoby starszej, która cierpi na trzy lub więcej chorób przewlekłych jest poważnym wyzwaniem dla lekarza.

Wynika to z wielu powodów:

  • większość wytycznych dotyczy prowadzenia pojedynczeg...
Więcej

Zapobieganie upadkom

Większość upadków ma przyczynę wieloczynnikową. Rzadziej zdarza się, że za upadki odpowiedzielny jest jeden czynnik.

Pacjent po upadku, szczególnie jesli występuje ich wiele (więcej niż dwa ...

Więcej

Przyczyny i skutki upadków u osób starszych.

Upadki osób starszych są poważnym problemem zdrowotnym. Lekarze zaliczają je do wielkich problemów geriatrycznych. Wynika to z poważnych zdrowotnych konsekwencji upadków. 

Do najpoważniejszych...

Więcej

Czym jest geriatria?

Geriatria jest dziedziną medycyny wywodzącą się z interny z rozszerzeniem wiedzy o elementy psychiatrii i neurologii. Zajmuje się zdrowiem osób powyżej 60 roku życia. 

Pacjent geriatryczny to ten z wieloma chorobami (np. cukrzyca, nadciśnienie, osteoporoza, choroby serca) i problemami typowymi dla wieku podeszłego. W starości często dochodzi do niesprawności. W tym wieku występują choroby, które lekarze zaliczają do wielkich problemów geriatrycznych. Należą do nich: otępienie, depresja, majaczenie, upadki, zaburzenia chodu i równowagi, zespoły poupadkowe, nietrzymanie moczu, odleżyny.

Starzejący się organizm, cierpiący na kilka chorób wymaga specyficznego- geriatrycznego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Często objawy i chorowanie przebiega odmiennie niż u młodszych dorosłych. Wielochorobowość wymaga ustalenia odpowiedniego planu leczenia, który pozwoli optymalnie dobrać leki.

Z drugiej strony obserwujemy ludzi, którzy starzeją się pomyślnie tzn. mają pełną sprawność dostosowaną do wieku i wysoką jakość życia. Dzięki odpowiedniej profilaktyce geriatrycznej wielu dorosłych w zaawansowanym wieku może osiągnąć pomyślną starość.

Więcej

Witam w części informacyjnej.

Tu będą ukazywać się wpisy dotyczące geriatrii.

Więcej