Otępienie – zaburzenia zachowania

Objawy otępienia można podzielić na dwie podstawowe kategorie:

 1. Zaburzenia funkcji poznawczych (np. zaburzenia pamięci, planowania, myślenia abstrakcyjnego)
 2. Zaburzenia zachowania. 

Wśród zaburzeń zachowania można wyróżnić: 

 1. Zachowania agresywne: 
  • bicie, 
  • kopanie, 
  • popychanie,
  • drapanie,
  • darcie przedmiotów,
  • przeklinanie, 
  • agresja słowna, 
  • chwytanie, 
  • gryzienie, 
  • plucie.
 2. Zachowania nieagresywne:
  • chodzenie bez celu,
  • niestosowne ubieranie się i rozbieranie, 
  • powtarzanie pytań lub twierdzeń, 
  • próby oddalania się, 
  • niewłaściwe używanie i traktowanie przedmiotów, 
  • powtarzające się manieryzmy.
 3. Pobudzenie słowne:
  • zgłaszanie skarg,
  • ciągłe zwracanie na siebie uwagi,
  • negatywizm słowny, 
  • powtarzanie zdań, pytań, 
  • krzyk.