Przyczyny i skutki upadków u osób starszych.

Upadki osób starszych są poważnym problemem zdrowotnym. Lekarze zaliczają je do wielkich problemów geriatrycznych. Wynika to z poważnych zdrowotnych konsekwencji upadków. 

Do najpoważniejszych należą:

– złamania kości – szczególnie niebezpieczne są złamania kości udowej

– urazy czaszki i mózgu (krwotoki, wstrząśnienia mózgu)

– zespół poupadkowy

– rozległe krwiaki podskórne, stłuczenia.

Złamanie kości udowej najczęściej jest sprawnie leczone operacyjnie. Jednak może wiązać się z unieruchomieniem chorego, co skutkuje tak poważnymi powikłaniami jak: zapalenie płuc, choroba zakrzepowo-zatorowa, odleżyny, długi okres ponownego uruchomienia chorego. Znaczna część  osób starszych nie odzyskuje pełnej sprawności po złamaniu.

Zespół poupadkowy jest to lęk przed kolejnym upadkiem, co prowadzi do zaniechania aktywności i wytworzenia błędnego koła. Zmniejszona aktywność powoduje zanik mięśni, osłabienie siły mięśniowej, pogłębia zaburzenia równowagi, co z kolei sprzyja upadkom.

Przyczyny upadków dzielimy na :

zależne od czynników zewnętrznych

spowodowane chorobami.

Środowiskowe (zewnętrzne) to np.: 

śliskie i nierówne podłoże

dywaniki, 

nieodpowiednie oświetlenie (słabe lub efekt olśnienia)

niewłaściwe obuwie

złe umeblowanie

Przyczyny wewnętrzne (chorobowe) możemy podzielić na: 

ostre zachorowania takie jak: udar, niedocukrzenie, zawał mięśnia sercowego, zapalenie płuc

choroby przewlekłe np. 

neurologiczne – np. choroba Parkinsona

psychiczne – np. depresja, stany lękowe, otępienia

układu sercowo – naczyniowego np. hipotonia ortostatyczna

zaburzenia metaboliczne – np. hipoglikemia, niedokrwistość

narządu ruchu – np. zapalenia stawów, choroba  zwyrodnieniowa stawów, zniekształcenia stóp;

narządów zmysłów – np. jaskra, zaćma, zapalenia;

zaburzenia moczowo – płciowe, np. nietrzymanie moczu, parcie  naglące;

stosowane leki – np. psychotropowe, diuretyki, hipotensyjne i inne.

Niezależnymi czynnikami ryzyka upadków są przyczyny fizjologiczne związane z procesem starzenia.

Upadki najczęściej mają etiologię wieloczynnikową i wymagają wnikliwej analizy.