Wielochorobowość – leczenie.

Leczenie osoby starszej, która cierpi na trzy lub więcej chorób przewlekłych jest poważnym wyzwaniem dla lekarza.

Wynika to z wielu powodów:

  • większość wytycznych dotyczy prowadzenia pojedynczego schorzenia, przeniesienie tych zaleceń na pacjenta z wielochorobowością może okazać się nieodpowiednie, a nawet szkodliwe
  • występują interakcje: lek-lek; lek-schorzenie
  • brak badań, które oceniałyby wyniki interwencji terapeutycznej w ważnych dla osób starszych punktach końcowych takich jak: samodzielność, jakość życia
  • złożone schematy leczenia prowadzą do nieprzestrzegania zaleceń
  • występowania jatrogennego zespołu geriatrycznego, czyli nowa dolegliwość choroba, nieprawidłowość biochemiczna, które u osoby starszej wystąpiły w związku z niewłaściwie zaleconym leczeniem
  • często osoby z polichorobowościa, leczone są przez wielu specjalistów, przez co tworzy się kilka schematów leczenia, bez odpowiedniej koordynacji
  • występowania „kaskad farmakologicznych” (kaskada występuje wtedy, gdy działanie wywołane jednym lekiem leczymy włączaniem kolejnych)